IMPRESSZUM

A Telemediáról szóló törvény szerinti tájékoztatás

A weboldal üzemeltetője

QuestionPro Kft
Friedrichstrasse 171
10117 Berlin, Németország
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402

E-Mail: Vevőszolgálat @questionpro. De
Weboldal: www.questionpro.com

Ügyvezető igazgató: Mike Wilde
Nyilvántartó bíróság: Charlottenburg kerületi bíróság
Nyilvántartási szám: 176682 B
A forgalmi adó azonosítója a forgalmi adótörvény 27. §-a szerint: DE815634367

Adatvédelmi tisztviselő a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 38. szakaszával és az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 37. cikkével összhangban)

Felix Bornstein
ISICO Datenschutz GmbH
A Hamburger Bahnhof 4. szám alatt
10557 Berlin
magánélet@questionpro. De
Tel: + 49 30 91607401
Fax: + 49 30 91607402


Photo Credits

A következő portálok fényképeit, műveit és illusztrációit használjuk:

»Stock.adobe.com/de/
»123rf.com
»IStockphoto.com


Felelősségi nyilatkozat
A gondos tartalomellenőrzés ellenére sem vállalunk felelősséget a külső linkek tartalmáért. Az üzemeltetők felelősek a csatolt oldalak tartalmáért.

Ezennel kifejezetten kifogásoljuk, hogy a harmadik felek a lekérési kötelezettség keretében közzétett kapcsolattartási adatokat kéretlen reklám- és információs anyagok küldésére használják fel.

A weboldal tartalmát nem lehet másolni, terjeszteni, megváltoztatni vagy harmadik felek számára kereskedelmi célból hozzáférhetővé tenni kifejezett írásos engedély nélkül. A) előzetes írásbeli beleegyezése nélkül QuestionPro Nem használhat semmilyen eljárást semmilyen védjegy, logó vagy egyéb tulajdonjogi információ (beleértve a szöveget, grafikát vagy oldalelrendezést) levezetésére a QuestionPro bevonni.

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung ausserhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Letöltések und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie auf eine trotzdem Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, megmart wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.


Haftungsausschluss
1. A webes prezentáció tartalma

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szembeni felelősségvállalás olyan anyagi vagy immateriális károk vonatkozásában, amelyeket a nyújtott tartalom használata vagy nem használata, vagy helytelen vagy hiányos tartalom használata okoz, alapvetően kizártak, kivéve, ha az üzemeltető szándékosan vagy súlyos gondatlanságból tudható be hiba létezik. Minden ajánlat nem kötelező érvényű. Az üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az egyes oldalakat vagy a teljes online ajánlatot, vagy az ajánlatot egy bizonyos időre vagy véglegesen felmondja.

2. Hivatkozások és linkek

Az üzemeltető felelősségén kívül eső más, különösen harmadik felek webhelyeire (a továbbiakban "linkek") való közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség csak akkor lépne hatályba, ha a tartalom üzemeltetője és Tudja az oldalakon található információkat, és technikailag lehetséges és ésszerű lenne megakadályozni azok használatát illegális tartalom és témák esetén. A szerző ezért kifejezetten kijelenti, hogy az érintett oldalak linkelésük idején mentesek voltak illegális és jogellenes tartalomtól és ajánlatoktól. Az üzemeltetőnek semmilyen hatása sincs a linkelt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására vagy a tartalom orientációjára. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát az összes hivatkozott webhely minden olyan tartalmától, amelyet a hivatkozás létrehozása után megváltoztattak. Ez a nyilatkozat utal a saját internetes prezentációban beállított összes linkre és hivatkozásra, valamint az üzemeltető által létrehozott vendégkönyvek, vitafórumok, pin-táblák és levelezőlisták összes bejegyzésére. A hivatkozott webhely szolgáltatója kizárólag az illegális, helytelen vagy hiányos információkért felel, és különösen az ilyen tartalom használatából vagy használatából eredő károkért, de nem hivatkozik arra, aki pusztán az adott online ajánlatra hivatkozik. .

3. Szerzői jogi és védjegyjog

A kiadó arra törekszik, hogy megfigyelje az összes publikációban használt grafika, hangdokumentumok, képek, film- és videofelvételek és szövegek szerzői jogait, hogy grafikákat, hangdokumentumokat, képeket, film- és videofelvételeket és saját maga készített szövegeket használjon, licencmentesek, hangdokumentumok, képek, film- és videoklipek és szövegek. Az online ajánlatban megnevezett és harmadik felek által esetlegesen védett összes márkára és védjegyre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegyjog rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjoga. Azt a következtetést, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai, nem szabad pusztán a puszta specifikáció alapján levonni! Az üzemeltető által létrehozott, közzétett objektumok szerzői jogi védelme kizárólag az oldalak kezelőjére vonatkozik. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, képanyagok, film- és videofelvételek és szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott médiában és kiadványokban az üzemeltető kifejezett engedélye nélkül nem megengedett.

4. A felelősség kizárásának jogi érvényessége

Ez a felelősség kizárása az internetes kiadvány részének tekintendő, amelyről ide utaltak. Ha a szöveg egyes tartalmai vagy egyes megfogalmazásai már, vagy sem kivétel nélkül, nem felelnek meg a jelenlegi jogi helyzetnek, a dokumentum többi része tartalmában és érvényességében változatlan marad.

Készítsen, végezzen és értékeljen online felméréseket gyorsan és egyszerűen a webalapú felmérési szoftver segítségével QuestionPro